písemný limit

Zmocňuji Vás tímto, při vědomí zachování vlastnického práva prodávajícího, k předkládání nabídek na koupi následujících předmětů mým jménem až do stanovené maximální výše. Akceptuji tímto skutečnost, že může být stanovena dražební jistina ve formě všech mých předmětů, které má již Dorotheum v držení, anebo všech předmětů zakoupených pro mě podle tohoto nákupního příkazu.

Prosím, přečtěte si termíny a podmínky pro dražení na písemný limit!
Katalogové číslo *
položka
Cena dle popisu položky
Nejvyšší nabídka (bez provize a DPH) *
Pokud je k dispozici:
Pole oznacená * jsou povinná.
Noví zákazníci Pokud již máte pridelené zákaznické císlo, není toto nutné.ke kontrole a závaznému odeslání nabídky
Pokud zasíláte formulář faxem:

datum
podpis
Termíny a podmínky pro dražení na písemný limit.
  1. Pokud předkládáte Plnou moc na dražení v nepřítomnosti v Dorotheu poprvé a pro dražitelé ze zámoří: Prosím, vytiskněte vyplněný formulář a podepsaný pošlete faxem spolu s kopií Vašeho pasu na číslo : + 43 1 515 60 ? 508, nebo pošlete naskenované emailem na: bids@dorotheum.at.
  2. Limity musí být uvedené v Eurech. Limity uvedené jako "za nejlepší cenu" nebo "nákup bez omezení" nebudou brány v úvahu.
  3. Musí být zadaná přesná adresa.
  4. Závazné je pouze katalogové číslo.
  5. V případě stejné výše doručených limitů bude upřednostněn ten, který bude doručen dřív.
  6. Důležité upozornění pro naše zahraniční klienty: Zakoupené zboží, které má být doručeno do zahraničí, je osvobozeno od DPH, pokud jsou splněny příslušné právní požadavky a pokud je prokázán vývoz. Žádáme Vás proto, abyste společně se svojí nabídkou předložili i své expediční příkazy.
  7. Limit, který jste stanovili neobsahuje poplatky a DPH. Dorotheum si vyhrazuje právo navýšit nákupní limit u jednotlivého předmětu dražby na částku dalšího vyššího podání.
  8. Nákupy provedené na dálku (ne osobně na dražebním sále) a na jiných místech než v sídle společnosti jsou závazná a není možné od nich odstoupit ("Fern- und Auswärtsgeschäfte-Rücktrittsrecht").

Upozorňujeme, že náklady na dopravu závisí na vzdálenosti, velikosti a charakteru zboží a není možné je v současné době vyplnit.

 

Informace o zdanění/příklad výpočtu poplatků
Predmety oznacené “+” podléhají základní sazbe DPH ve výši 20%, predmety oznacené “#“ podléhají snížené sazbe DPH ve výši 10%.
Predmety oznacené “-“ podléhají snížené sazbe DPH ve výši 13%.
Predmety oznacené “V” (zprostredkování) jsou draženy jménem a na úcet komitenta. Predmety oznacené “0” nepodléhají DPH. 
Predmety oznacené “*” mohou podléhat autorským poplatkum dle autorského zákona.

 

- Příklad odlišnému zdanění nebo zprostředkování: 
Prodej za nejvyšší nabídku 3000 €, s právem opětovný prodej -> cena brutto je 3.870 € (3.000 € dosažená cena + 750 € poplatek kupujícího + 120 € autorský poplatek) 
- Příklad úplného zdanění s 20% DPH: 
Prodej za nejvyšší nabídku 3000 € s autorským poplatkem -> cena brutto je 4.494 € (3.000 € dosažená cena + 625 € poplatek kupujícího + 120 € autorský poplatek + 749 € DPH)

Motorová vozidla/technika, Známky, Mince a medaile
- Příklad odlišného zdanění nebo poplatku za zprostředkování: 
Prodej za nejvyšší nabídku 1000 € -> cena brutto je 1.220 € (1.000 € dosažená cena  + 220 € poplatek kupujícího) 
- Příklad úplného zdanění s 20% DPH: 
Prodej za nejvyšší nabídku 1000 € -> cena brutto je 1.420 € (1.000 € dosažená cena + 183 € poplatek kupujícího + 237 € DPH)

Historická motorová vozidla
- Příklad odlišnému zdanění nebo zprostředkování: 
Prodej za nejvyšší nabídku 1000 € -> cena brutto je 1.120 € (1.000 € dosažená cena + 150 € poplatek kupujícího) 
- Příklad úplného zdanění s 20% DPH: 
Prodej za nejvyšší nabídku 1000 €-> cena brutto je 1.320 € (1.000 € dosažená cena  + 125 € poplatek kupujícího + 225 € DPH)

Naše webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací